• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 Ngày 17 tháng 8 năm 1967, nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời điểm chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc Mỹ, Ủy ban Hành chính Tỉnh Nghĩa Lộ đã ra Quyết định số 407QĐ/UB do chủ tịch Cầm Ngoan ký, thành lập Trường sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật, trực thuộc Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Nghĩa Lộ. Cơ sở đặt tại Bản Noong Khoang (xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn). Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Nghĩa Lộ là trường duy nhất của ba tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai trở thành Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn. Chiến tranh biên giới, trường phải tạm ngừng hoạt động và hợp thành bộ phận bồi dưỡng nằm trong phòng chuyên môn thuộc Ty Văn hóa. Năm 1985 Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn ra quyết định khôi phục lại sự hoạt động của nhà trường. Cuối năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai, Trường được duy trì với tên gọi Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái. Năm 1996 được nâng cấp thành Trường Trung cấp chuyên nghiệp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Địa điểm trường đặt tại Thị xã Yên Bái (nay là Thành Phố Yên Bái).

Nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực, sau gần bẩy năm chuẩn bị điều kiện và xây dựng đề án, ngày 10 tháng 3 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuât và Du lịch Yên Bái trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Như vậy, từ một trường sơ cấp ra đời trong chiến tranh chống Mỹ, 40 năm sau, Trường Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái đã hòa vào mạng lưới hệ thống giáo dục đại học của cả nước. Để hôm nay, ở tuổi 45 với sứ mạng và tầm nhìn của mình, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

45 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành: nghiệp vụ văn hóa, nghệ thuật, sư phạm nghệ thuật, du lịch và các ngành xã hội nhân văn khác, nhiều người trở thành nhà quản lý, nhà kinh doanh, lãnh đạo ngành, thành họa sỹ, nghệ sỹ ưu tú. Nhiều giảng viên trở thành nhà giáo dạy giỏi, nhạc sỹ, nhà văn, ca sỹ, nghệ sỹ, hội viên các Hội nghệ thuật ở Trung ương và địa phương. Nhà trường đã được nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành, lãnh đạo Tỉnh và các Văn nghệ sỹ tên tuổi, các đoàn khách quốc tế đến thăm gặp gỡ, giao lưu.

45 năm thành lập, truyền thống và phát triển. Nhà trường đã được nhận nhiều phần thưởng: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Huân chương lao động của Nhà nước. Đặc biệt, được đón nhận ảnh và bút tích đề tặng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

 Nhà trường khẳng định tầm nhìn 2015-2020, là nhà trường chuyên ngành đào tạo đa hệ, chuẩn đầu ra, quan hệ rộng, phụng sự sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh miền núi Tây Bắc và Trung Du Bắc Bộ.

Lịch sử và truyền thống 45 năm (1967-2012) của trường gắn liền với các thế hệ lãnh đạo tỉnh, ngành Văn hóa và ngành Giáo dục, gắn liền với nhiều thế hệ giáo viên và cán bộ quản lý trong đó cần nhắc đến vai trò của những người đứng đầu vào các thời điểm khó khăn: Đinh Văn Ân, Nguyễn Đức Huy, Vũ Trọng Quý, Hà Lâm Kỳ...

Năm Nhâm Thìn 2012, truyền thống 45 năm, dấu hiệu cho một nhà trường Cao đẳng miền núi thuộc hệ thống trường chuyên biệt, có bước phát triển mới, hướng tới nửa thế kỷ - 50 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành (1967 -2017).